Guide til Landsmøtet 2019

Landsmøtet er Norges Optikerforbunds høyeste organ. Her blir din stemme hørt! Les programmet på forhånd og sett deg inn i sakene som skal opp. Her er vår lille guide til møtet:

Fra Landsmøtet 2016 som ble holdt i Kristiansand (Foto: Solveig Hovstein)

Landsmøtesaker 2019

Gjeldende vedtekter for Norges Optikerforbund ble vedtatt på landsmøtet i 2012, og her er landsmøtenes oppgaver og møtets gang beskrevet i detalj.

Vedtektene finner du her

To ting som er viktig å merke seg er at møtende medlemmer kan ha med seg en fullmakt fra ett annet medlem hver. Forslag som eventuelt måtte komme opp under landsmøtets gang, må leveres skriftlig.

Norges Optikerforbunds råd og utvalg vil legge frem sine årsrapporter i møtet. Det skal fastsettes kontingent, godtgjørelser og budsjettramme.

Det blir en presentasjon av prosjektgruppe terapeutiske medikamenter og forslag til vedtektsendring for ny medlemskategori skal opp til behandling.

Etisk råd har revidert de etiske reglene for Norges Optikerforbunds medlemmer. Disse vil også legges frem for Landsmøtet.

På Landsmøtet 2019 skal det velges nytt styre. Forslag til ny styreleder er Simon Dørheim og nye styremedlemmer: Elisabeth Bjerke Egeberg og Petter Storm. Ut av styret går Sigrid Midtbø Storkås (leder) og Jostein Åsmul (styremedlem).

Landsmøtepapirene er sendt på epost til alle medlemmer, og du finner de også på dine medlemssider på nett.