Verdenskongress i Orlando

Årets American Academy of Optometry foregår i Orlando 23.-27. oktober og holdes sammen med den tredje World Congress of Optometry. Deler av programmet er nå klart og påmeldingen åpner 3. mai.

Anne Norvik Jervell, Karin Lund og Adis Mehmedovic på American Academy of Optometry fra noen år tilbake (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Academy med globalt tilsnitt

Det tilbys hele 450 timer med foredrag og workshops så her burde det være noe av interesse for alle.

Kongressen åpnes med et stort fellesmøte onsdag 13. oktober der Verdens Helseorganisasjon vil presentere sin rapport om syn og hvordan optometrien kan gjøre en forskjell.

Her settes søkelys på øyesykdommer og blindhet verden rundt. Det blir diskusjoner om implikasjoner dette vil ha for optometrien internasjonalt.

På ett av de andre hovedseminarene er temaet «Gene theraphy for ocular and neurological disorders».

Siden World Congress of Optometry altså holdes sammen med American Academy of Optometry, blir det et særskilt globalt preg på årets arrangement og det vil også bli større enn vanlig.

Det er fremdeles åpent for påmelding av bidrag, så det endelige programmet er ikke helt klart ennå.

Er du interessert? Følg med på nettsidene til American Academy of Optometry:

De finner du her