Henvisningsrett for tannlegene

Tannleger får nå henvise pasienter direkte til spesialisthelsetjenesten, hvis høringsnotatet til Helse- og omsorgsdepartementet får gjennomslag. Pasienter som trenger spesialistbehandling slipper å gå via fastlegen. Dette blir en ordning som likner optikers henvisningsrett til øyespesialist.

 
 

Høie følger opp tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssens tankerekke når optikere fikk tilsvarende mulighet.

Pasientene settes i sentrum i Høies forslag. Han sier: Dette er en forenkling og en forbedring for pasientene. Nå slipper de omveier fram til rett behandlingsinstans.Norges Optikerforbund mener det er fornuftig av myndighetene å utnytte kompetansen som ligger i primærhelsetjenesten på en god måte, også hos tannlegene.Les mer på regjeringens nettsider.