Hommerstadprisen

I alle organisasjoner er det viktig å gjøre stas på mennesker som yter en spesiell innsats til fellesskapets beste. Landsmøtehelga 20 – 22. april 2012 i Fredrikstad vil være stedet der heder og ære gis til de som fortjener det.

Hommerstadprisen Daværende styreleder i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo, hedret Gunnar Horgen for livslang innsats for optometrien. Han avsluttet sin tale med følgende: Du er den kloke og vise som kan stille de riktige spørsmålene og gi de gode

Gjør stas på andre!
Norges Optikerforbund har 5 ulike priser. De representerer ulike verdier som er viktig for alle i bransjen. Årets jury for vurderinger av forslag til prisvinnere er Anette Bakketeig, Toril Vadset og Hans Torvald Haugo. Administrasjonen i NOF og SI fungerer som sekretariat for innsendte forslag.
 

Medlemmer i både Norges Optikerforbund og Synsinformasjon, samt andre som står bransjen nært, kan sende inn begrunnede forslag til juryen via E-post: hans.torvald@optikerforbund.no
 

Beskrivelsen av utmerkelsene er som følger:

 

Hommerstad-prisen 
Norges Optikerforbunds høyeste utmerkelse for eksepsjonelt og langvarig engasjement for optikerutdanningen og den yrkesfaglige utviklingen av optikerfaget. Deles kun ut i spesielle tilfeller.
 

Norges Optikerforbunds hederstegn i gull – gullmerket
Norges Optikerforbunds hederstegn i gull tildeles for særlig utvist interesse og aktivitet til fremme av faget. Deles ikke ut hvert år.
 

Samfunnsprisen
Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper som har:
 

• Bidratt med samfunnsnyttig kreativitet 
• Bidratt med samfunnsinformasjon som tjener bransjens anseelse og har betydning for samfunnet/pasienten
• Utført veldedighet av samfunnsnyttig, forbrukernyttig eller forbrukerrettet funksjon
• Gjennom aktivitet bidratt til økt tillit hos helsemyndigheter, presse eller befolkning
• Bedrevet forskning relatert til noen av de ovennevnte punkter

 

Prisen for beste forbilde
Prisen skal gå til en optiker/optometrist eller et team som virker som et forbilde innad, ut fra ett eller flere av følgende kriterier:


• Gjennom sitt virke stimulerer til bedre rutiner i bransjen internt, som bedrer pasientens/kundens totalopplevelse
• ”Det nytter” – er inspirerende, drahjelp for kolleger og gir kreativitet eller nytenkning innen faget som pasienten eller kolleger kan ha nytte av.

 

Innovasjonsprisen
Prisen skal gå til en optiker/optometrist eller team som står for:


• Tverrfaglig nytenkning som kan utvide fagets virkeområde
• Smittende faglig engasjement
• Fysisk utviklet hjelpemiddel, instrument eller metode
• Utviklet nisjemarked
• Forskning
 

Har du noen navn i tankene? Noen du mener fortjener å bli satt litt ekstra pris på? Sett deg ned og lag en enkel opplisting om hvorfor din kandidat fortjener hyggelig oppmerksomhet på kommende landsmøte.