Hva gjør fremtidens optikere?

Halvparten av unge nordmenn under 30 år frykter at jobbene deres står i fare neste 20 år på grunn av digitalisering og roboter. Hva blir arbeidsoppgavene til optikere, og hvordan kan utdanningen tilpasses fremtidens behov?

Styreleder i Norges Optikerforbund Sigrid Midtbø Storkås i engasjert samtale med fremtidens optikere, studenter på Kongsberg, denne uka. Hva som kan forventes av dem 20 år inn i yrkeslivet vet ingen i dag. Så langt har optikeryrket vist seg å være robust.
Hva bringer fremtiden?

Jobbmulighetene er gode. Optiker er er trygt yrke. Men hva skjer om vi ser 10, 20, eller 30 år frem i tiden? Da kan ingen vite med sikkerhet hva som skjer.

Denne uken har det både vært Karrieredag for studentene og møter mellom optikerutdanningen og Norges Optikerforbund og Synsinformasjon.

Instituttleder Bente Monica Aakre ba deltakerne se for seg ulike fremtidsscenarier 10 år frem i tid. Hun ønsker innspill for å ruste utdanningen best mulig for å utdanne optikere som fyller samfunnets behov.

Flere av deltakerne pekte på de demografiske endringene som kommer fremover, der befolkningen eldes og får større behov for øyehelsetjenester.

Samtidig er vi på vei inn i et høyteknologisk samfunn med selvkjørende biler og roboter som kan gjøre stadig flere oppgaver. 

En ting er sikkert: Flere helseoppgaver vil bli automatisert, digitalisert og robotisert.

Dagbladet fortalte denne uken at flere enn halvparten av nordmenn under 30 år tror at deler eller alle deres arbeidsoppgaver står i fare neste 20 år på grunn av denne utviklingen.

Vi vet at en rekke manuelle og rutinepregede jobber som ikke krever høye formelle kvalifikasjoner vil forsvinne.

Samfunnet vil på sikt måtte omlegge utdanningssystemet slik at arbeidsmarkedet forsynes med nye arbeidstakere tilpasset de nye behovene, uavhengig av bransje.

Les oppslaget i Dagbladet her