Ja til genterapi

Denne måneden kan barn og unge med den arvelige sykdommen retinal dystrofi for første gang få behandling med genterapi. Uten behandling blir barn med sykdommen blinde i ung alder.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Avansert legemiddel til høy kostnad

Det var en historisk avgjørelse Beslutningsforum kom frem til sist uke: De godkjente genterapi for første gang – og det til behandling av en øyelidelse som ødelegger synet.

Luxturna heter legemiddelet som er godkjent. Det er snakk om en engangsbehandling som skal vare livet ut.

Det er knyttet usikkerhet til langtidseffekten, og legemiddelet er svært kostbart. Prislappen uten rabatt er på nesten ni millioner kroner, for å behandle to øyne.

Torger Sætre gjorde dilemmaet til en stor sak i Norge og det ble satt i gang kronerulling for at han skulle få den viktige behandlingen.

Det kan du lese mer om her, hos TV2

Du kan lese mer om hvordan Luxturna virker på nettsiden HealthTalk her