Jan Erik Arnestad innleder Fagkonferansen 2010

Få kjenner Norges Optikerforbund og optikerfagets historie bedre enn Jan Erik Arnestad . Han har jobbet i det offentlige i nesten hele sin yrkeskarriere og vært aktiv bidragsyter i Norges Optikerforbunds arbeid like lenge. Han var formann i forbundet fra 1993 til 1999 og er for tiden avdelingssjef ved øre-nese-hals- og øyeavdelingen, Elverum-Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF. Han vil gi oss en historisk innledning til konferansens tema diagnoser i optometrisk praksis.