KONTAKTLINSKONGRESSEN 2010

Sveriges kontaktlinsförening inviterer til KONTAKTLINSKONGRESSENTM2010 på Djurönäset, Stockholm 19. – 21. mars og minner om at påmeldingsfristen er 5. mars. Kongressen byr på et variert program med kjente foredragsholdere både fra Sverige, Australia og USA. Programblad og påmelding finnes på Kontaktlinsföreningens nettsider. Konferansen gir inntil 9 EU-poeng i NOFEP.