Kate Gifford til Tromsø

En av verdens fremste eksperter innen barn og syn vil dele av sin kunnskap på neste års Fagkonferanse i Tromsø. Kate Gifford skal holde flere spennende og nyttige foredrag og kanskje bidra til å ufarliggjøre synsundersøkelse av barn.

Forsker, foreleser og med egen praksis og nettside. Kate Gifford er svært allsidig og en dyktig formidler (Foto:www.kategifford.com.au)

Kate Gifford er kjent for å ha en god formidlingsevne.

– Hun presenterer stoffet på en måte som gjør at det er veldig enkelt å forstå det hun snakker om, sier optiker Marianne Mathisen, som sitter i Fagutvalget i Norges Optikerforbund.

Fagutvalget er med i planleggingen av Fagkonferansen, og Marianne Mathisen sier at de har vært opptatt av å sette fokus på synsundersøkelser av barn og ungdom.

– Vi opplever at mange synes det er litt skummelt å skulle undersøke barn, og vi håper Kate Giffords presentasjoner kan vise at det slett ikke er så vanskelig.

– I tillegg er det mye fokus på myopi hos barn nå til dags, så det var på tide å ta opp tema som myopibehandling. Det er kanskje ikke den store myopieksplosjonene her i Norge som i Asia og USA, men det er likevel viktig å kunne tilby og informere om muligheten for myopibehandling for å kunne ta vare på fremtidens øyne, barnas øyne, sier Marianne Mathisen.

Kate Gifford vil snakke om følgende temaer i Tromsø i slutten av april neste år:

– Binocular vision made easy

– Contact lenses for kids

– Running an effective clinic for kids

– Myopia management in 2019

Neste års Fagkonferanse holdes i Tromsø 26.-28.april. Mer informasjon får du i Fagtidsskriftet Optikeren som utgis 12. desember