Krav til synsattest før timebestilling

Statens vegvesen har lagt om til nytt og mer brukervennlig datasystem. De som skal ta førerkort og som er blitt påkrevd synsattest, må levere denne før de kan få bestilt time til oppkjøring. Dette melder Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) på sin nettside.

 
I Norge står prinsippet om egenmelding om egen helsetilstand relatert til førerkort sterkt. Dette gjelder også synsfunksjonen.

Mange optikere har opplevd det: En stresset førerkortkandidat står på døra for å få en optikerattest som viser at de har lov til å føre kjøretøy. Nå skal det bli slutt på dette.

ATL sier på sine sider: Alle kandidater som er blitt påkrevd optikerattest må levere optikerattest før de kan bestille time til praktisk prøve, eller før trafikkskolen kan bestille time for dem etter fullmakt. Dette sikrer at kandidatene har alle formelle krav til helse i orden på prøvedagen og unngår å bli avist ved førerprøven.

Det er det ikke lenger mulig å bestille time til praktisk prøve før optikerattest er registrert. De som skal kjøre opp kan selv sjekke om det er levert inn optikerattest på www.vegvesen.no.

Norges Optikerforbund takker for at ATL konsekvent benevner attesten «optikerattest». Vi minner samtidig om at lege også kan fylle ut og bekrefte informasjon relatert til syn og førerkort.

Les om ordningen på ATL sine nettsider.