Kurs med søknadsfrist 15. november

For optikere finnes det ulike muligheter for faglig oppgradering. Flere av disse foregår ved profesjonens egen avdeling: Avdeling for optometri og synsvitenskap. Har du funnet noen kurs som interesserer deg – men ikke meldt deg på?

 
Det er stadig behov for å informere om optikeryrket og mulighetene som finnes i bransjen. Det å sørge for god rekruttering er viktig. Paal Nævdal og Berit Ulveraker har gitt informasjon om utdannelsen og bransjen på karrieredagen ved Hibu 8. November.
 
– En bra dag! Dette sier Andreas, Truls og Kristian fra Fagskolen Tinius Olsen som var invitert til karrieredag. – En bra dag som viser oss muligheter for fremtiden, fortsetter de.