En av to bilister har dårlig syn

Dette er overskriften i en artikkel i dagens papirutgave av VG. Saken er bygget på en svensk undersøkelse gjort av Synoptik og Bilprovningen. Viser virkelig undersøkelsen at halvparten av bilførerne som er undersøkt ikke tilfredstiller kravene til førerkort?

Les mer

 
For dårlig syn

– Halvparten av alle svenske bilsjåfører ser rett og slett for dårlig i trafikken når de kjører bil, skriver journalisten i VG. Det virker virkelig som om synet til vårt broderfolk absolutt ikke er på topp. Slik var også problemstillingen når Norges Optikerforbund i går ble bedt om å kommentere nyheten.

 
Når journalister ringer og ber om uttalelser er det alltid viktig å be om å få grunnlaget for spørsmålene. Hva er det en kommenterer eller svarer på? For å gi deg et bedre bilde på dette kan du lese pressemeldingen som er utgangspunktet for artikkelen på Bilprovningens nettside. Se nyheten datert 8. november og hent den frem ved ”läs mer”.

 
For å kunne besvare journalistens spørsmål på en god måte tok fagsjefen i NOF kontakt med Synoptik Sweden AB, som har vært med på undersøkelsen. Spørsmålet er rett og slett om undersøkelsen går på mulighetene for bedret syn med ny korreksjon – eller om det faktisk er slik at nær 50% av de undersøkte ikke tilfredstiller til førerkortet?

 
Svaret fra Synoptik er enkelt: När vi har tittat på de 3000 personerna så handlar det om att de inte har den synkorrektion som de behöver för att se bättre. Dvs om de har glasögon, men fel styrkor i glasen, eller om de inte har glasögon – och skulle behöva det för att se tillfredställande.
 
Så her er det ikke snakk om krav i forhold til førerkort. Det er snakk om mulige forbedringer med oppdatert korreksjon.

 
Dette gjorde NOF journalisten oppmerksom på. Det ble også gitt innspill fra vår side til selve artikkelen: – Tallene er høye og viser at det er mange som kunne sett bedre i trafikken. Det er bilførerens ansvar å sørge for at de ser godt nok, sier fagsjef i Norges Optikerforbund, Hans Torvald Haugo. Ifølge våre retningslinjer anbefaler Norges Optikerforbund følgende:


• Alder 40 til 65 år: kontroll hvert annet år

• Alder 65+:kontroll hvert år

 
Dette forutsetter at det ikke er kjente øyesykdommer hos den enkelte eller i familien, eller at det er andre kjente indikasjoner på hyppigere undersøkelse.

 
Det er flott at det settes fokus på synsfunksjonen i mediene. Den enkelte sjåfør i Norge har ansvaret for å sørge for at synet er godt nok. Dette fratar ikke Norges Optikerforbund sin rolle i forhold til å gi god og riktig informasjon til samfunnet.