Mennesketårene

I Tidsskrift for den Norske legeforening har N. K. Angelsen skrevet bokanmeldelse av Ad Vingerhoets bok “Why only humans weep – Unravelling the mysteries of tears”. Selv om kun en liten del av boken tar for seg de mer fysiske mekanismene rundt de menneskelige tårene, mener Angelsen at boken kan ha interesse for ulike helsepersonell. De menneskelige tårene har tross alt mange ikke-fysiske aspekter ved seg.

 
Kun 17 sider i boken er viet til kapitlet om biologiske aspekter ved gråt og tåresekresjon. Her beskrives relativt kortfattet hvilke strukturer i hjernen som er involvert i oppfattelsen av følelser og stressreaksjoner. Basal tåreproduksjon, reflekstårer og irritasjonstårer er forklart med tilhørende illustrasjoner av tårekjertel og tåreveier.

 

Angelsen sier blant annet dette om boken: Selv om teksten på noen områder kan virke populærvitenskapelig, er innholdet grundig og med fyldig referanseliste. Illustrasjoner, bilder og skjematiske tegninger er fine. Et absolutt pluss er et rikt antall faktabokser med bakgrunnsstoff og kuriøse forklaringer, for eksempel Opprinnelsen til begrepet krokodilletårer, Løktårer, Hvordan håndtere babygråt, Førvitenskapelige teorier om tårenes opprinnelse og Empati og relaterte konsepter.

 

Boken er utgitt via Oxford University Press. Prisen er 35 engelske pund. ISBN 978-0-19-857024-0.

 

Gå inn på tidsskiftets nettside og les hele bokanmeldelsen.