Midlertidig forlengelse av førerett

Koronaviruset fører til midlertidige regler for helseattest til førerkort. Undersøkelsene som kreves for fornyelse regnes ikke som akutt eller strengt nødvendig, og skal verken gjennomføres av lege eller optiker.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Ny forskrift

Vegdirektoratet har kommet med en midlertidig forskrift som sikrer de som skal fornye førerkort å beholde føreretten.

Forskriften gir imidlertid unntak fra bestemmelsen om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften.

Får du spørsmål fra bekymrede sjåfører som er redde for å miste «lappen», kan du informere om at det er laget unntaksregler:

– Førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes til kjøring i Norge i seks måneder fra utløpsdato.

– Førerett som er utløpt i perioden 1. mars 2020 til og med 30. juni 2020 hvor innehaver har fylt 80 år, kan benyttes til kjøring i Norge i tre måneder fra utløpsdato.

Det er viktig å påpeke at Helsekravene til førerkort også gjelder ved midlertidig forlengelse, selv om det ikke stilles krav om fremleggelse av helseattest. Dette ansvaret påligger den enkelte sjåfør.

Meldeplikten gjelder også som tidligere.

Se forskriften her på lovdata.no