Presisering av vedtak om stengning av virksomheter

Helsedirektoratet har nå kommet med ny informasjon vedrørende vedtaket om stengning av virksomheter. Årsaken til at vedtaket nå endres/presiseres, kommer etter påtrykk fra bransjen om bekymring for tilgangen til synshjelpemidler for befolkningen.

Det gis mulighet for at forretningene holdes åpne for varesalg mv. (f.eks. utlevering av briller og kontaktlinser). Dette er underlagt offentlige smitteverntiltak som må følges, se mer informasjon Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets temasider.

Det er ikke åpnet for noen form for ordinære synsundersøkelser.

Det gis mulighet til akuttfunksjon og spesielt nødvendige undersøkelser. Helsedirektoratet har påpekt at  kliniske undersøkelser som skal gjøres under unntakshjemmelen, må rammer mv. for disse godkjennes av kommunen.

Les hele brevet med presiseringene fra Helsedirektoratet på medlemssidene.

Det kommer et eget nyhetsbrev med mer informasjon tirsdag 17. mars.