Mistet synet – fikk det tilbake

Ulla Sjöö mistet synet etter et slag. I 13 år hadde hun ikke syn før hun plutselig våknet opp en dag med synet i behold. Det er ikke kjent hva som er årsaken til atkom tilbake. Sjöö skal nå undersøkes av leger.

 
Synssvekkelser av ulike typer er ikke ukjent i forbindelse med slag. Mange mister deler av synsfeltet eller får samsynsproblemer. Fullstendig blindhet som hos Ulla kan også oppstå. Men det er ikke mange historier om mennesker som hennes, der de får synet tilbake.

 

Se og hør mer om Ullas opplevelse av å få synet tilbake via VG-TV.