Musikk i politikernes ører

Norges Optikerforbund har i flere høringer i Stortinget foreslått hvordan optikere kan avlaste et presset offentlig helsevesen. Det er som musikk i ørene for Helse- og omsorgskomiteen!

Generalsekretær Hans Torvald Haugo (t.v) og daglig leder Per Kristian Knudsen i Norges Optikerforbund (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Ros fra Helse- og omsorgskomiteen

Sammen med andre interesse- og brukerorganisasjoner har Norges Optikerforbund deltatt i flere høringer i Stortinget de siste årene. Høringene dreier seg i all hovedsak om hvordan fremtidens helsetjenester skal organiseres.

Norges Optikerforbund har kommet med innspill og løsningsforslag både for særskilte grupper, som personer med diabetes aller grå stær – og mer grunnleggende innspill om oppfølging av syn hos barn.

Innspillene har vært løsningsorientert, ikke problemorientert – noe helsepolitikerne på Stortinget har lagt merke til og satt pris på.

I den siste høringen ble blant annet samarbeidet mellom optikere og øyeleger i Harstad kort presentert. Her har man funnet en god samarbeidsmodell for oppfølging av innbyggere som har fått påvist diabetes.

– Her var det mye flott musikk! kommenterte Olaug Bollestad (KrF). Hva er årsaken til at dere ikke kan gjøre mer av dette? Er det mangel på anerkjennelse, eller er det profesjonskamp, ville hun vite. For dette burde være en bestilling til helseforetakene, mente hun.

Hans Torvald Haugo svarte med å si at en politisk bestilling ville være flott.

– Vi ser dessverre at Stortinget har gjort vedtak som når de skal omgjøres til praktisk politikk, så blir det ikke sånn.

Haugo roste politikerne på at de har vært klare på at samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og optikere bør styrkes – men når så Helsedirektoratet skal jobbe frem nye retningslinjer for barn og syn, er ikke optikerne invitert med.

– Noe kunne vært gjort for å få ting til å gli enklere, sa Haugo til Stortingets helse- og omsorgskomite.

Ruth Grung (Ap) mente forslagene fra Norges Optikerforbund var konstruktive også under forrige høring, og Kjetil Kjenseth (V) har tatt for seg optikernes potensielle  bidrag i sin egen blogg (Artikkel om dette kommer i neste utgave av Optikeren).

Se opptaket fra den åpne høringen på Stortingets her. (NOF kommer ca 18.30 minutter inn i sendingen)