Myopi i søkelyset

I år 2050 vil nær halvparten av verdens befolkning være nærsynte. Det vil være en av de største truslene for syn og øyehelse fremover. Myopi har nå fått sin egen temauke og den er nå. 

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Global Myopia Awareness Week

Myopi er en av de viktigste faktorene for at folk blir blinde i verden. Blindhet som kunne vært unngått.

World Council of Optometry samarbeider med Brien Holden Vision Institute om Global Myopia Awareness Week fra 25.-28 mai.

Det er laget informasjonsmateriell og en nettside med oppdatert informasjon.

Myopi øker også risikoen for glaukom, katarakt og en rekke andre øyetilstander, i tillegg til at det kan redusere og i verste fall ta synet fra mennesker.

Svenske Paul Folkesson er nå president i WCO, og han sier i en uttalelse at:

– Myopi er utvilsomt den mest omfattende epidemien som det globale optikermiljøet står overfor. Vi må styrke våre forsøk for å bekjempe denne trusselen mot folkehelsen.

Ifølge prognoser vil fem milliarder av verdens befolkning være myope i år 2050. Utbredelsen er geografisk betinget. Andelen nordmenn som er myope er langt lavere enn for eksempel i Asia.

Les mer her hos Brien Holden Vision Institute