NAV presiserer retningslinjer

NAV har publisert nye reviderte retningslinjer for vedlegg 7 som omhandler utgifter i forbindelse med briller og kontaktlinser. Det innføres en fast times-sats på spesialtilpassing av kontaktlinser på 1200 kroner.

NAV endrer regelverket, men ikke for behandling av amblyopi hos barn. (Illustrasjonsfoto Colourbox)

Presiseringer og times-sats

De lokale NAV/Hjelpemiddelsentralene har sendt ut informasjon om at det har vært behov for presiseringer og tilføyelser innen retningslinjene for synshjelpemidler som tråde i kraft 31. august 2021.

Presiseringene ble iverksatt 21. februar.

Endringene gjelder ikke ordningen med briller/kontaktlinser for å forebygge eller behandle amblyopi, men for den generelle ordningen for personer med sykdom, skade eller lyte som påvirker synsfunksjonen.

I hovedsak er det snakk om presiseringer og det presiseres tydeligere enn før at briller/kontaktlinser som kan regnes som normal bruk, ikke er innenfor regelverket som kan dekkes.

En annen endring er en fast time-sats på spesialtilpassing av kontaktlinser på 1200 kroner. 

Klikk her for å lese retningslinjene