Nærsynt under pandemien

Desto mer barn sitter inne foran en skjerm, jo mer kan risikoen for å bli nærsynt øke. Men det er mange faktorer som spiller inn. Det er tema for en ny artikkel hos forskning.no.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Norge og Kina, to ulike historier

Optometriprofessor Rigmor Baraas tar for seg utviklingen i Kina og sammenligner den med i Norge.

I deler av Asia er nesten alle barn nærsynte, og mange har høy myopi. Slik er det ikke i Norge. Ifølge professor Rigmor Baraas er det faktisk ikke tegn på at hyppigheten av nærsynthet i Norge eller Danmark har økt siste 140 år!

Det finnes tallmateriale tilbake fra 1970-tallet som kan bekrefte at det ikke har vært en vesentlig økning av nærsynthet hos norske barn frem til nå.

Årsaken til at asiatiske barn er langt mer nærsynte, knyttes i hovedsak til at de er mye mer inne enn norske barn. De eksponeres for mindre dagslys, sier Baraas.

Les hele artikkelen hos forskning.no her