Nærsynte barn et økende problem

Optiker Werner Ramstad hos Interoptik Sortland sier til vol.no at nærsynthet er i ferd med å bli et sofagris-syndrom blant barn. Han påpeker korrekt at flere barn blir nærsynte enn tidligere, at dette kommer av mye nærarbeid samt lite utetid og at nærsynthet har flere øyerelaterte ulemper enn bare dårlig syn på avstand.

 
Han oppfordrer barn til å leke utendørs. Det å bruke øynene på ulike avstander påvirker synsfunksjonen positivt, sier han. Han får støtte i dette fra Norges Optikerforbund, som over flere år har anbefalt variasjon i øyebruk hos barn. Nå viser forskning at det ikke bare er tiden vi bruker øynene på nært som gir nærsynthet, men også mangel av utetid. Varierte synsavstander virker å ha større betydning enn hva man har antatt frem til nå.

Ramstad påpeker foreldreansvaret. Norges Optikerforbund har også ved ulike anledninger påpekt at det er foreldrene som har hovedansvaret for egne barns syn, spesielt når de kommer i skolealder. Det er også i denne aldersgruppen at nærsyntheten utvikles i stor grad. Både foreldre og barn vil ha godt av å drive uteaktiviteter av ulike slag utendørs.

Les mer om nærsynte barn på nettsiden Vesterålen Online.