Netthinneløsning

Fagtema på årets fagkonferanse er netthinneløsning. Tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at optikere bør vurdere egen praksis i møte med pasienter ved mistanke om netthinneløsning. Øyelege Pål Varhaug leder øyeavdelingens seksjon for vitreoretinal kirurgi ved Haukeland Universitetssykehus. Han er kjent for å være en meget dyktig foredragsholder. Varhaug møter du på fagkonferansen i Bergen.

Bildet er hentet fra Optos sin hjemmeside, der det er en åpen databank av ulike bilder.

Den viktige kunnskapen

Tall fra NPE viser at hele ni av 15 innklagede saker i optikerbransjen relateres til netthinneløsning. Selv om antall klagesaker relatert til optikere er lavt, er det er et generelt mål for bransjen å få ned tallet på antallet klagesaker hos NPE. Til i dag er det kun gitt et medhold etter klage. Klagetallene indikerer derfor at pasientens forståelse og opplevelse av optikerens innsats ikke er god nok.

 

Fagtema netthinneløsning deles i tre ulike tema:

 

• Netthinnens oppbygging

• Ulike typer netthinneløsning: karakteristikk og risiko

• Behandling og praktisk håndtering, samt oppfølgning av pasientgruppen

 

Pål Varhaug har en cand. med. grad ved Universitetet i Bergen 1997. Etter turnustjeneste arbeidet han ved øyeavdelingen ved Sentralsykehusene i Ålesund og Førde, og fra 2000 ved øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Han ble spesialist i øyesykdommer 2005, og har siden hovedsakelig arbeidet med netthinnetilstander, både medisinsk og kirurgisk. Diverse kurs og hospiteringsopphold blant annet ved kirurgiske netthinneklinikker i Tyskland.

 

Fra 2011 har han ledet øyeavdelingens seksjon for vitreoretinal kirurgi. Her drives diagnostikk og alle typer operativ behandling av sykdommer i det bakre øyeavsnitt, hos barn og voksne.

 

Bedret kunnskap, endret klinisk tilnærming, fokus på journalføring og tydeligere pasientkommunikasjon, kan føre til at pasientene ivaretas på en slik måte at antall klagesaker reduseres. Et hovedmål med NPE er at innsamlede tall og fakta skal bidra til endringer og forbedringer i helsetjenesten, og at antall pasientskader skal reduseres. Norges Optikerforbund poengterer derfor at bransjens fokus innen temaet bør være høy.

 

Foredragene passer alle optikere i klinisk praksis. Best utbytte oppnås ved å delta samlet på de tre sesjonene. Bedret pasienthåndtering i forhold til pasienter med mistanke om netthinneløsning er samfunnstjenlig.

 

Finn mer informasjon via egen nettside for arrangementet.