Kan sykepleiere gjøre legearbeid?

Dette spørsmålet stilles i Dagens Medisin. Forskerne Atle Fretheim og Clarie Glenton har lett etter vitenskapelige bevis for at en slik oppgaveglidning er formålstjenlig for pasientene. Det er undersøkelser som viser at fordeling av oppgaver er i pasientenes interesse.

 

Helseminister Støre har gått ut og bedt helsetjenesten se på muligheten for å la sykepleiere i Norge overta noen av de tradisjonelle arbeidsoppgavene som i dag gjøres av lege. En slik oppgaveglidning vil kunne hjelpe helsetjenesten til å bli mer effektiv.

 

Les mer om Fretheim og Glentons tanker rundt oppgaveglidning i det norske helsevesenet. De har funnet mange positive sider ved en slik måte å organisere helsevesenet på.

 

Hva så med synsfunksjonen? Synet er menneskets viktigste sans, men glemmes normalt i debatten om fremtidens helsevesen. Øyehelsemiljøet er lite sammenliknet med andre store helsefaglige felt. Men det gjør ikke synsfunksjonen mindre viktig.

 

– Utfordringene i helsesektoren er store og vil øke i årene som kommer. Helsevesenet må i fremtiden bruke ressursene riktig. Det vil bli fokus på forebygging. Optikerne er viktige medspillere. Vi har kompetansen. Vi er tilgjengelige over hele vårt langstrakte land. Optikeren er befolkningens første kontakt for bedre syn, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Han tror at optikeren vil spille en viktig rolle fremover i forhold til øyehelse innen førstelinjehelsetjenesten. Oppgaveglidning blir et tema også innen øyehelse.

 

Saken er tipset av optiker MSc Irene Langeggen