Norsk forskning synes i verden

Optometry and Vision Science er bladet til American Academy of Optometry. Dette er et anerkjent tidsskrift som er kjent for mange og gode faglige innlegg. Norske forskere innen syn og data har nylig publisert en artikkel.

 

Utvalget i forsøket var unge friske voksne med normal synsfunksjon. Øyerelaterte symptomer ble fulgt under en 2 timers arbeidsøkt ved laptop-arbeid. Forsøkspersonene ble usatt for visuelt stress som blending og bruk av små bokstaver. Muskelbelastning og blodstrøm ble målt.

 

I løpet at 2 timer ved utfordrende arbeidsoppgaver, var det en målbar signifikant økning i følgende symptomer: øyerelatert ubehag og tretthet, slørsyn, kløe, sandfølelse i øynene, lysfølsomhet, tørrhet og rennende øyne. Det ble gjort ulike signifikante funn relatert til selve muskelen orbicularis oculi: muskelbelastningen økte og blodstrømmen økte for så å normalisere seg. Det ble funnet sammenheng mellom øyerelatert øyetretthet og muskelbelastning. En sammenheng mellom øyesmerte og blodgjennomstrømning ble også fastslått.

 

Forskerne fastslår at det er en sammenheng mellom øyerelaterte problemer ved belastende øyearbeid ved dataskjerm og orbicularis oculi. Les mer om forsøkene, metodene og funnene i orginalartikkelen i Optometry and Vision Science.

 

Alle optikere og andre som interesserer seg for synsfunksjonen relatert til arbeid ved data, vil ha nytte av å lese hele artikkelen.