Samhandlingsreformen – vi er i gang!

Dette var tema på Helsekonferansen som ble avsluttet i går. I to dager har store deler av helseNorge hørt spennende foredrag om helsetjenestene og deres løsninger på ulike utfordringer. Nettverksbygging og informasjonstorg var en viktig del av konferansen. Norges Optikerforbund var til stede.

 Samhandlingstorget og de sosiale pausene var tilrettelagt for at deltagerne skulle møte hverandre og diskutere. Flere var nysgjerrige på Norges Optikerforbund i forhold til at kontaktlinser er en offentlig anerkjent spesialitet. Flere yrkesgrupper ønsker å få spesialiteter på linje med vår. Dette var gode utgangspunkt for å fortelle om hvordan optikerne ser på fremtiden og vår samfunnsrolle.

 

Les mer om Helsekonferansen på konferansens egne nettsider.

 

Styreleder Anne Jervell og fagsjef Hans Torvald Haugo har hatt gode samtaler med andre yrkesorganisasjoner, folk innen forvaltningen, mennesker innen det politiske systemet, personer i ulike kommunale tjenestetilbud, brukerorganisasjoner og representanter for kommersielle aktører innen helsetjenesten. Det er spennende å møte disse menneskene som er interessert å høre om optikeren!

 

Flere av fremtidstankene Norges Optikerforbund har informert myndighetene om, er det er det andre som deler med oss. Det er en trygghet for at vi ikke er alene om å se muligheter i fremtidens helsevesen, som vil være til nytte for pasientene.

 

Dessverre er det slik ennå at ikke alle vet at optikere er autorisert helsepersonell, at vi har solid kunnskap innen øyne, syn og synsfunksjonen, og at vi har en solid utdanning som sikrer kvalitet i tjenestene. Vi møtte også representanter som stiller spørsmål om alle som markedsfører seg for å være optikere, virkelig er det.

 

Noen har problemer med å skille lettfattelig markedskommunikasjon om pris og kvalitet på produktene optikeren selger – mot rollen optikeren har som helsepersonell. Enkelt sagt er det noen som ikke forstår hvilke kvaliteter optikeren tilbyr samfunnet, sikkerheten som ligger i våre tjenester og hvilket samfunnsbidrag vi står for. Her har bransjen en felles utfordring.