Ny helseattest førerrett syn

Et nytt skjema skal nå benyttes av optiker, lege eller øyelege. Skjemaet er i samsvar med den endrede veilederen.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund (t.v), har sammen med Knut Luraas i Forskningsutvalget og daglig leder Per Kristian (Pelle) Knudsen vært i konstruktivt møte i Helsedirektoratet i vår, der tema var blant annet førerkortforskrift.
Forenklet

Det nye skjemaet «Helseattest førerrett – syn» er forenklet i forhold til det tidligere skjemaet, og det er tilpasset anvisningene i den reviderte veilederen.

Norges Optikerforbund vil informere medlemmene nærmere om det nye skjemaet neste uke.

Den kliniske retningslinjen for førerkort (Retningslinje 6) vil snart bli revidert for å bli tilpasset den oppdaterte veilereren og skjema.

Har du spørsmål om det nye skjemaet, ber vi deg kontakte oss i administrasjonen, og ikke offentlige etater. Vi ser helst at du sender oss en epost: synsinfo@optikerforbund.no, alternativt ringer oss på telefon: 23 35 54 50

Du laster ned det nye skjemaet her