Ny leder i NOF

Norges Optikerforbund har fått ny styreleder. Han heter Simon Dørheim (42) og ble valgt på Landsmøtet i Tromsø fredag.

Simon Dørheim ble enstemming valgt til ny styreleder i Norges Optikerforbund (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Vi gratulerer Simon Dørheim som ny styreleder i Norges Optikerforbund

Han etterfølger Sigrid Midtbø Storkås, som har vært leder i NOF siste fire år. Hun gikk ut av styret på landsmøtet fredag, sammen med Jostein Åsul. 

Elisabeth Bjerke Egeberg er valgt som nytt styremedlem og Petter Storm er nytt varamedlem. Helle Falkenberg ble gjenvalgt som nestleder. De øvrige styremedlemmene som fortsetter er Heidi Rygh Refseth og Pal Nævdal. 

Synsinformasjons generalforsamling  ble også gjennomført i Tromsø fredag. Her er det mindre endringer i styret.

Både leder Trine Johnsen og nestleder Kristine Frøstrup fortsetter. Det gjør også Nicolai Krogh, Helge Jacobsen og Kathrine Ayling. Anders Oxaaas går ut av styret, mens Rolf Bøgeberg kommer inn i Synsinformasjons styre.

Det er også etablert praksis at sittende styreleder i NOF sitter i SI-styret, og vice versa.

På Optikerens Facebookside kan du bli oppdatert med bilder og film fra landsmøtehelga i Tromsø.

Klikk her