Ny mastergrad i Danmark

Ved Århus Universitet kan danske optikere fra sommeren 2014 starte sin kandidatutdanning. Dette er grad som tilsvarer en internasjonal mastergrad. Norges Optikerforbund gratulerer! Det mest spennende med kandidatutdannelsen er at den profileres ved at danske optikere nå skal ta et større samfunnsansvar sammen med øyelegene.

 
– Forundersøgelser og løbende monitorering kan øjenlægerne med fordel overlade til optikere, så de i stedet kan fokusere på behandling og nedbringe de lange ventetider. Med den nye uddannelse vil de være godt klædt på til det arbejde, sier en av personene bak den nye utdannelsen, øyelege Toke Bek. Han er klinisk professor på Aarhus Universitet og ledende overlege ved Aarhus Universitetshospitals øyeavdeling.

 

Øyelege Beks uttalelse står i kontrast til øyelege Hilde Hegers uttalelse i siste bladet ”Å leve med glaukom”. Her sier lederen av øyelegeforeningen om optikeren: ”Det er imidlertid en illusjon å tro at de kan avlaste øyelegene når det gjelder diagnostikk, behandling og kontroller”. Hun presiserer ikke om dette kun gjelder glaukom eller om hun tenker på øyehelse generelt. Heger mener også at optikere fører til merarbeid for øyelegene fordi optikere henviser øyefriske personer. Norges Optikerforbund er ikke kjent med at det finnes sikre tall som dokumenterer en slik påstand på en god måte.

 

Danmark fremheves i Euro Vision Scorecard sin rapport fra 2013 som et foregangsland innen øyehelseorganisering. Rapporten påpeker blant annet at Danmark organiserer helsevesenet sitt på en fordelaktig måte for befolkingen. Ifølge rapporten viser tallene fra ulike land i Europa at organisering av helsetilbudet har større betydning en tallet på høyt spesialiserte leger. Danskene bruk av sykepleiere innen utredning og behandling av AMD-pasienter fremheves.

 

Les mer om den nye danske kandidatutdannelsen i avisen Jyllands-Posten.