Ny utgave av SJOVS

Kongsberg Vision Meeting, øyebevegelser hos barn og COVID-19 sett fra en optikers perspektiv er blant temaene i nyttårsutgaven av Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science (SJOVS).

Gro Horgen Vikesdal er en av artikkelforfatterne i nyttårsutgaven av SJOVS (Foto: Studio S, Kongsberg)

Variert innhold

Optikere verden over har gjort erfaringer med koronapandemien, og i siste utgave av SJOVS tar vi turen til Nigeria for å se hva man kan lære av de utfordringene pandemien har gitt.

SJOVS retter også oppmerksomheten mot avansert bildeteknologi rettet mot fremre del av øyet og øyebevegelser hos barn, med og uten dysleksi.

Mange fikk i høst med seg programmet fra Kongsberg Vision Meeting og nå er sammendragene fra foredragene tilgjengelig på nett, i SJOVS.

Klikk her for siste utgave av SJOVS

Norges Optikerforbund er en av utgiverne av det vitenskapelige tidsskriftet SJOVS. Redaktør er professor Rigmor C. Baraas