Gro Horgen Vikesdal er en av artikkelforfatterne i nyttårsutgaven av SJOVS (Foto: Studio S, Kongsberg)

Ny utgave av SJOVS

Kongsberg Vision Meeting, øyebevegelser hos barn og COVID-19 sett fra en optikers perspektiv er blant temaene i nyttårsutgaven av Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science (SJOVS).