Nye medisiner for øyesykdommer

Det forskes intensivt på nye og bedre behandlingsalternativer for flere øyesykdommer som aldersrelatert makula degenerasjon. Flere legemidler er under klinisk utprøving. Legemidler som hemmer vaskulær endotelial vekstfaktor, har gitt helt nye muligheter til å forebygge svaksynthet og blindhet.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Antiangiogen behandling av øyesykdommer

Tidsskriftet for Den norske legeforening har i siste nummer en større kronikk om øyesykdommer som aldersrelatert makuladegenerasjon, diabetes retinopati og andre typer retinopati.

Forståelsen av hvilken rolle vaskulær endotelial vekstfaktor spiller i disse øyesykdommene er overført fra laboratorier til pasientbehandling.

Før slik behandling ble tilgjengelig, måtte øyeleger ofte bare observere at pasienter gradvis mistet synet. I dag er prognosen for pasienten betydelig bedre, skriver Tidsskriftet.

Intravitreale injeksjoner med VEGF-hemmere er meget effektiv behandling av våt aldersrelatert makula degenerasjon og andre øyesykdommer, og innebærer lav risiko for komplikasjoner og bivirkninger.

Les hele artikkelen i Tidsskriftet her