Nye regler for behandlingsbriller

Fra 1. mars gjelder faste satser på behandlingsbriller til barn og unge. Det vil i spesielle tilfeller bli mulig å få dekket utgifter utover satsene. Mange lurer på hvordan den nye ordningen vil fungere.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Stereotester

Norges Optikerforbund har fått flere spørsmål relatert til stereotester. NAV krever ikke resultat av stereotest når det søkes på generelt grunnlag, kun ved søknad på særskilt grunnlag.

Dette er informasjonen vi har fått om stereotestene:

TNO stereotest er best, og foretrekkes. Kan brukes pålitelig ned til 2-3 års alder. Alternativt vil Randot Preschool stereo test eller Random Dot E stereotest benyttes. For mindre barn/ barn som ikke forstår TNO eller Random-Dot-tester eller ikke vil/kan bruke brillene, så er Lang I det beste alternativet. Lang II har betydelig med monokulære ledetråder og bør brukes varsomt.

Nye vedtak:

Både fagpersoner og publikum har spurt om gyldighet av tidligere vedtak. Alle saker skal fra ny ordning trer i kraft vurderes etter ny ordning.

Det betyr at det ikke er automatikk i at all tidligere behandling videreføres. Brillebehandling videreføres der det er behov for dette etter nytt regelverk. Alle saker skal vurderes etter nytt regelverk fra 1. mars 2020.

Se NAV sine nettsider for mer informasjon om behandlingsbriller.

Klikk her for NAVs nettsider