Økt optiker-lønn

Optikere økte sin gjennomsnittlige månedslønn fra 47 040 til 48 666 kroner fra 2019 til 2020. Økningen på 3,4 prosent er litt høyere enn lønnsveksten folk flest opplevde. Den var på 3,1 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Slik beregner SSB tallene

Grunnlaget for tallene er a-meldingen, som alle landets arbeidsgivere rapporterer månedlig. 

Statistisk sentralbyrå informerer om at det er november måned i 2020 der denne beregningen er gjort. 

Lønnen inkluderer faste og uregelmessige tillegg, samt bonus. Overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert.

Årslønnen for en gjennomsnittlig optiker kan da ligge på 583 000 kroner. SSB presiserer at månedslønn vil varierer noe gjennom året.

Omfang av etterbetalinger etter lønnsjustering og tidspunkt for utbetaling av denne vil generelt påvirke differansen mellom månedslønn og årslønn noe. Men det er en akseptabel tilnærming til størrelsen på årslønn.

Les saken fra SSB her: Årslønnen steg med 3,1 prosent i 2020

Her kan du også lese SSBs analyse av hvorfor lønnsutviklingen ble såpass god i fjor, til tross for korona-pandemien.