Ønsker om å komme på Stortinget

I forbindelse med Stortingets høring i Helse- og omsorgskomiteen om fremtidens primærhelsetjeneste, har Norges Optikerforbund sendt inn forespørsel om å få delta i selve høringen. Synsfunksjonen er ikke nevnt spesifikt verken i Samhandlingsreformen eller i Primærhelsemeldingen. Synet er viktig i dagliglivet.

 
 

Med stortingsmeldingen om Primærhelsetjenesten legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen.

– Ut fra dette er det viktig å gjøre politikerne oppmerksomme på de fremtidige utfordringene innen synsfunksjonen i befolkningen og hvilke muligheter helsevesenet har til å møte disse i fremtiden. Vi vil jobbe videre med saken frem mot høringen i høst, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo, i Norges Optikerforbund. Han mener at optikerens rolle blir viktig i fremtiden for å kunne hjelpe pasientene på en god måte.

Norges Optikerforbund støtter i hovedsak intensjonene i primærhelsemeldingen. Synsfunksjonen er ikke en spesifisert del av meldingen, men er essensielt for at målene i Samhandlingsreformen skal nås. For å ruste helsevesenet for de kommende fremtidige utfordringene, er det viktig å få øyet og synet på dagsorden.

Les mer om regjeringens Primærhelsemelding