Skjermen kan gjøre deg syk

Førsteamanuensis og forsker Hanne Mari Schiøtz Thorud ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gir klare råd i forhold til ulempene ved langvarig skjermbruk. Hun er opptatt av langtidsvirkningen av overdreven skjermbruk både hos voksne og barn.

 
 

Samfunnsutfordringene er der for de voksne. Men hva vil skje med barn som sitter mye stille og i ugunstige stillinger foran en skjerm når de blir eldre og voksne? Dette vet man ikke så mye om, påpeker Hanne Mari Schiøtz Thorud ovenfor nettstedet barnevakten.

Endringene i teknologien og bruken skjer raskere enn hva forskerne klarer å følge med på. Det har vært en eksplosjon i barns tilgang til nettbrett og smarttelefoner.

– Hvis man ikke passer på å ta pauser, variere arbeidsstilling og har riktige briller, kan barna utvikle helseplager. Dette kan handle om øyeplager, hodepine og smerter i nakken. Det er forskning som viser at bruk av smarttelefon og nettbrett er belastende for både nakke, underarm og hånd forteller forskeren som er opptatt av de dagligdagse utfordringene knyttet til skjermbruk.

– Mange tenker ikke på at det er krevende for synet å se på en skjerm. For å fokusere på en tekst eller et bilde bruker man omtrent 20 øyemuskler, i tillegg må man holde hodet så stille som mulig ved hjelp av nakke-, skulder- og ryggmuskulatur. Dermed blir man ikke bare sliten i øynene, men man kan også få hodepine, nakkesmerter og lignende, fortsetter Thorud.

For å understreke alvoret, påpeker hun at helseplagene kan bli svært alvorlige når barna blir eldre. Selv om de tåler mye skjermbruk i barneårene, kan plagene forverres med alderen.

Les mer og få gode skjermråd fra forskeren Thorud på nettsidene til barnevakten