Oppdaterte kliniske retningslinjer

Hele fire kliniske retningslinjer er nå oppdatert og godkjent av styret i Norges Optikerforbund. De oppdaterte retningslinjene er publisert på vår nettside. De omhandler journalføring, refusjonsrettigheter, undersøkelse av pasienter ved hjemmebesøk og undersøkelse av pasienter med aldersrelatert makula degenerasjon.

Fagutvalget i arbeid: Marianne Mathisen (f.v), Lene Luraas, Kristin Seland Agustsdottir, Martin Balke og Jon Vegard Barstad Gjelle (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Fire revisjoner

Det er Fagutvalget i Norges Optikerforbund som kontinuerlig jobber med revisjon og oppdatering av de kliniske retningslinjene.

Disse retningslinjene er ment som en rettesnor for optikere i klinisk praksis. De er råd og anbefalinger som gjenspeiler aksepterte faglige normer. De er basert på tilgjengelig og oppdatert kunnskap og oppdatereres derfor jevnlig.

Alle retningslinjene er åpent tilgjengelige på våre nettsider. 

Det er Fagutvalget i Norges Optikerforbund som gjør det praktiske arbeidet med oppdateringene, mens de gjennomgås og godkjennes av styret.

Følgende retningslinjer er nå gjennomgått, revidert og godkjent på siste styremøte:

R 07: Undersøkelse av pasienter med aldersrelatert makula degenerasjon

R 13: Undersøkelse av pasienter ved hjemmebesøk

R 15: Journalføring

R 23: Refusjonsrettigheter

Klikk her for en samlet oversikt over kliniske retningslinjer