Oppdaterte retningslinjer

De kliniske retningslinjene for Norges Optikerforbunds medlemmer revideres kontinuerlig. I 2016 ble retningslinjene bruk av diagnostiske medikamenter, syn og førerkort, diabetes og netthinneløsning revidert/ferdigstilt.

Netthinnen. (Foto: Colourbox)
Følger samfunnsutviklingen

De kliniske retningslinjene er optikerens verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet. Retningslinjene er anbefalinger for praksis som skal gi beslutningsstøtte for utøvelsen av optometrifaget.

Målet med de kliniske retningslinjene er bedre syn og øyehelse for befolkningen. Retningslinjene revideres og oppdateres kontinuerlig, i takt med fagets utvikling og samfunnets behov.

Disse retningslinjene ble vedtatt av styret i Norges Optikerforbund i 2016:

Undersøkelse med bruk av diagnostiske medikamenter

Syn og førerkort

Undersøkelse av pasienter med diabetes mellitus

Undersøkelse av pasienter med mistanke om netthinneløsning

 

Det jobbes også med revidering av følgende retningslinjer:

Tilpassing av kontaktlinser

Undersøkelse av pasienter med risiko for primært åpenvinklet glaukom

Rutineundersøkelse

 

Se de kliniske retningslinjene her