Optiker-Norden samlet i Oslo

Svenske optikere har fått lov å bruke diagnostiske øyedråper, mens en pågående helsereform i Finland kan gi optikere rett til å skrive ut resept på terapeutiske legemidler. Nordisk Optiker Råd møttes i Oslo onsdag. Optikerforeningene i Norden utvekslet erfaringer og delte kunnskap.

Her er representantene i Nordisk Optiker Råd samlet i Norges Optikerforbunds lokaler i Oslo onsdag. Hele Norden var representert i møtet. Norge har hatt presidentskapet siste to år, og det går nå videre til Island. (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Veien videre

Nordisk Optiker Råd er et nyttig organ for optikerforeningene i Norden. Rådet ble stiftet i 1947, og det møtes en gang i året. De siste to årene er møtene blitt holdt i Oslo, fordi Norges Optikerforbund har hatt presidentskapet. Det er Sigrid Midtbø Storkås i egenskap av å være styreleder i NOF, som har innhatt dette vervet. Nå har hun gitt over presidentklubba til Island.

Ett av de viktigste punktene på disse møtene er rapporter fra hvert enkelt land. Hvordan har optikeren det på jobb, og hva skjer innen profesjonen? Dette er nyttig informasjon, og samarbeid over landegrensene har vært viktig i mange saker – nå sist som svenske optikere fikk mulighet til å bruke diagnostiske øyedråper.

Paul Folkesson som er leder i det svenske forbundet takket Finland og Norge som har gått foran i denne saken. Folkesson er også president i den europeiske optikerorganisasjonen ECOO, og han sier det er en positiv utvikling i Finland – der optikere kanskje kan få bruke terapeutiske legemidler om ikke så alt for lenge. I dag har finske sykepleiere mulighet til å skrive ut resept på enkelte antibiotika- og allergimedisiner. En rettighet som optikere også kan få i fremtiden.

I Norge og Danmark har det vært solid vekst i søkningen til optikerstudiene, og Danmark har også uteksaminert sine 12 første mastergradsstudenter i optometri. Men, frafallet av optikerstudenter i Danmark er stort. Rundt 45 prosent av studentene slutter første studieår, ifølge formann Per Michael Larsen.

Nordisk Optiker Råd diskuterer blant annet politikk, utdanning, økonomi og arbeidsvilkår for optikere i Norden.