Sterk rekrutteringsvekst i Danmark

Det er ikke bare i Norge søkertallet til optikerutdanningen har fått et kraftig oppsving de seneste årene. Siste to år har søkertallet økt med 77% til de to optikerutdanningene i Danmark.

(Som i Norge har man i Danmark satset på å tiltrekke seg flere søkere til optikerutdanningen. Her fra Bli Optiker-standen på utdanningsmessen i Oslo i vinter. Foto: Dag Øyvind Olsen)
Studentrekord!

Aldri før har så mange optikerstudenter blitt tatt opp i Danmark som i høst, kan danske Optikeren fortelle. Totalt dreier det seg om 195 studenter, likt antall på de to utdanningsinstitusjonene.

Som i Norge har faget og bransjens store satsing på rekruttering båret frukter.

Ved Erhvervsakademiet Dania ble det for fem år siden bare tatt inn 19 optikerstudenter, mens det i høst har begynt 98. 

Optikeren har intervjuet en av de nye studentene, Mathilde Fuhr, som har jobbet i optikerforretning ved siden av skolen, og dermed fått god erfaring med hva yrket har å by på.

Hun tror at studiet opplever stor popularitet fordi det er annerledes enn andre studier som ingeniør eller lærer. Samtidig er det ikke uvesentlig at det er jobb i den andre enden av tunnelen!

– Jeg vil ikke bare ta en utdannelse uten å vite at det er en god og spennende jobb i den andre enden, sier hun.

På landsbasis er det kun 0,5 prosent arbeidsledighet blant danske optikere.

Etter endt optikerutdannelse ved Erhvervsakademi Dania, ønsker den unge studenten seg videre til Aarhus Universitet og studier i optometri og synsvitenskap.

Som i Norge er grunnutdanningen som optiker en profesjonsbachelor i Danmark.