Optikere hever kompetansen

Nær tusen optikere er registrert i etterutdanningssystemet til Norges Optikerforbund (NOFEP). Innkasseringen av etterutdanningspoeng var rekordhøy i 2017. Fjorårets poengkonge er John Egil Amundsen.

John Egil Amundsen jobber hos Tid og syn i Vennesla. (Foto: Privat)
Det er imponerende tall for første år i den nye treårige etterutdanningsperioden fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund kan presentere.

– Det er i 2017 registrert 936 optikere i NOFEP-systemet. Det er det høyeste antallet deltakere første år i treårsperioden noensinne. Snittet er på 14,9 poeng. Allerede har 58 optikere 36 poeng eller mer, som er poengkravet for å få diplom for hele treårsperioden.

Ubestridt poengkonge er John Egil Amundsen i Vennesla. Han hadde ved årets utgang fått registrert 120 poeng, og flere skal være på vei.

Han deltar på fagsamlinger i inn- og utland, tar nettbaserte kurs og har bred faginteresse. Han representerer det fagsjefen ser mer av nå, kunnskapsinnhentingen skjer fra flere fronter enn før.

Poeng samles fra nettbaserte løsninger, akademiske utdannelser, kurs på mastergradsnivå, kurs hos kjeder og leverandører, samt fagsamlinger i inn- og utland.

Samlet sett gjennomfører nå norske optikere mer etter- og videreutdanning enn noensinne.

– Optikerbransjen kan være stolte av alle som videreutvikler seg faglig, sier Hans Torvald Haugo.

Er du NOF-medlem og ønsker å se hva som er registrert av poeng på deg, gjør du det på dine medlemssider.