Optikeren danket ut de andre

Stians Sebastian Haraldsen sitt optikerforslag, sammen med klassens refleksjon i plenum, førte til at optikeren danket ut både apotek, bruktbutikk, kafé, sportsbutikk og bibliotek når klassen skulle fylle et tomt butikklokale

 – Noen trenger jo briller. For hvis man ikke ser, kan man falle i en trapp og slå seg. Dette var et av Stians argumenter for å foreslå optikerforretning. Han måtte overbevise sine klassekamerater.

 

Forslagene ble først diskutert gruppevis, før gruppa foreslo dette ovenfor hele klassen. I Stians gruppe var det også to andre forslag i tillegg til optiker. Men Stian fikk overbevist Ola, som selv bruker linser, om at optiker var et godt forslag. – Man må jo samarbeide om ideene. Ellers blir det kaos og man blir uvenner. Det er ikke bra, forklarer Stian.

 

Ifølge Grimsgaard er dette med å skjønne denne type mekanismer viktig. – Elevene er kjempeflinke til å diskutere og argumentere seg fram til enighet og til å reflektere. Dette gir et godt håp for framtida, mener han.

 

Fagsjefen i Norges Optikerforbund mener at klassens argumenter for optikere kunne vært tatt direkte ut av Samhandlingsreformens intensjoner. Reformen har spesielt fokus på forebygging samt tilgjengelighet til helsetjenester der folk bor. Ved å sørge for godt syn kan blant annet fallulykker forebygges. Dette er uttalte mål i reformen som iverksettes fra 1. Januar 2012.

 

Et fornuftig antall optikere i et område gir muligheter for et utvidet tjenestetilbud der kommunen og det offentlige kjøper tjenester lokalt hos optiker i forhold til å forebygge, habilitere og rehabilitere sansetap av synsfunksjonen innen både skole og omsorgtjenestene. 5. klasse på Mosserød har i så måte et klart fremtidsrettet perspektiv på sine avgjørelser!