Optometrisk terminologi publisert

Nå kan du søke etter ord knyttet til optometri på norsk på internett. Termer og definisjoner innen øyehelse er nå godt innlemmet i en database i regi av Helsebiblioteket.no.

Hovedinnleggsholder Magnus Merkel på konferansen Nordterm 2017 (Foto: Magne Helland)
Lanseres denne uken

Språkrådet holder den nordiske konferansen Nordterm 2017 på Kongsberg denne uken, og her presenteres «Optometrisk terminologi» av prosjektleder Magne Helland.

Søkefunksjonen og databasen er lagt inn i «MeSH på norsk og engelsk», en termbase for begrepsforståelse og treffsikre søk i sentrale databaser, som nå lanseres i ny versjon.

MeSH står for «Medical Subject Headings» og er et vokabular som benyttes av National Library of Medicine (NLM) ved indeksering av 5.400 av verdens ledende medisinske tidsskrifter i databasen MEDLINE/PubMED.

Den norske termbasen er et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører, og den er laget i regi av Helsebiblioteket.no, som er en del av Folkehelseinstituttet.

Kulturdepartementet bevilget for noen år tilbake penger til å utvikle en ordliste innen optometrisk terminologi, og det er denne som nå er innlemmet i «MeSH på norsk og engelsk».

Opprinnelig var det meningen at den optometriske ordlisten skulle legges inn en egen Termwiki på Språkrådets nettsider, men underveis i prosessen ble et samarbeid med Folkehelseinstituttet vurdert som enda bedre. Her var de allerede godt i gang også med øyehelserelaterte termer.

Onsdag presenterer prosjektleder Magne Helland «Optometrisk terminologi – hvem, hva hvor ?» sammen med kollegene Bente Monica Aakre og Ellen Svarverud for terminologiinteresserte og språkforskere fra hele Norden.

Du kan søke i ordlisten her