Optoteknikk på Kongsberg

Utdanningen av optikere i Moldova er i full gang. De siste to ukene har 18 førsteklassestudenter fått undervisning i optoteknikk på Kongsberg. Om to år får landet sine første optikere. Da vil første kull være ferdige med sin fireårige utdannelse.

Førsteklassestudenter i optometri fra Moldova øver på å lage briller på Kongsberg (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Presentert i Roma

På den årlige konferansen European Academy of Optometry and Optics som ble holdt i Roma i mai, ble optikerutdanningen i Moldova presentert av Tatiana Ghidirimschi. Hun er øyelege og optiker Hans Bjørn Bakketeigs nærmeste medarbeider i Moldova.

Det er Bakketeigs mangeårige humanitære arbeid i Moldova som åpnet mulighetene for å få på plass en optikerutanning i landet. 

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg ble tildelt midler i prosjektet «Moldova – Norwegian collaboration program in optometry. Enhancing primary eye health care in Moldova».

Bakketeigs arbeid i landet har vært viktig for å få utdanningen godkjent av helsemyndighetene i Moldova. 

– Dette er et viktig og spennende arbeid for å gi Moldova optikere som utvilsomt vil bidra til bedre syn- og øyehelse i befolkningen i landet. Det var stor interesse for prosjektet fra de andre konferansedeltakerne som var til stede i Roma, sier førsteamanuensis Ellen Svarverud.

De siste to ukene har de 18 førsteklassestudentene fått opplæring i optoteknikk på Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg.

Studieoppholdet her i Norge er en del av utdanningen ved det medisinske universitetet i hovedstaden Chisinau. 

Medlemmer i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon har gjennom flere år bidratt til at befolkningen i Moldova skal få synshjelp.

Innsamlede midler fra Verdens synsdag er kanalisert til både kurs for øyeleger og utstyr som kommer til nytte i den nyetablerte utdanningen av optikere.