Synsinformasjon på Stortinget

For første gang har Synsinformasjon (SI) deltatt i en åpen høring i Stortinget. Tema: Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Viktige budskap SI fremhevet var å bedre utnytte eksisterende ressurser, skape sterkere kultur for samarbeid og bryte ned barrierene mellom offentlige og private helsetjenester.

Daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon under høringen i Stortinget tirsdag (Skjemdump: Stortinget)

Ønsker å finne gode løsninger

Målet med Stortingsmeldingen er todelt. Det er å gi befolkningen en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste og at i pasientens helsetjeneste er næringslivet en del av løsningen.

Derfor må det etableres en sterkere kultur for samarbeid.

Sammen med en rekke ledende aktører innen innovasjon og helse deltok Synsinfromasjon i høringen for to komiteer fra Stortinget: Helse – og omsorgskomiteen og Næringskomiteen.

Her fortalte daglig leder Per Kristian Knudsen om et prosjekt som på en god måte involverer brukerne, helsetjenestene og flere offentlige sektorer, og der optikere er blitt invitert inn.

Det gjelder fornyelse av førerkort. Her er en rekke aktører i gang med å forenkle denne prosessen med en nettbasert egenerklæring i et nettbasert «økosystem» for helsetjenester.

– Det er allerede bestemt at optikere skal være en del av synsoppfølgingen av personer med diabetes. En slik tjeneste kan lett legges inn i dette økosystemet, sa Knudsen.

Han presiserte at spesialisthelsetjenesten trenger avlastning og at optikere kan bidra.

– La oss lage flere slike løsninger til pasientens beste, oppfordret Per Kristian Knudsen, som stilte i Stortinget sammen med Synsinformasjons styreleder Trine Johnsen.