Øyeundersøkelser først ute til å avdekke kroniske sykdommer, sier studie.

Studiet er gjort på en stor populasjon i USA via VSP Vision Care (stor øyehelsetilbyder i USA). Mange mennesker fikk oppfølgning og tidlig behandling for sine kroniske sykdommer etter oppdagelse via øyeundersøkelse.
 

Det er gjort utregninger som viser et positivt samfunnsregnskap da personer med høyt kolosterol, diabetes og hypertensjon har fått tidlig behandling. Beløpene er store selv om de kun er regnet ut fra en 2-års basis. Hva livsløpsinnsparingene kronemessig for samfunnet er, og den personlige gevinsten for enkeltmenneskene, synliggjøres ikke. Man kan anta at det er store gevinster i samfunnsregnskapet og hos enkeltmennesket i et livsløp.
 

David Craig (AOP) kommenterer funnene i studien med mulighetene for å spare samfunnet for utgifter.

–Synstap er en stor økonomisk utgift i Storbritannia, sier han. Estimatet er 22 milliarder kroner i 2008.

-Offentlige øyehelsetjenester som kan sikre at tilstander avdekkes og behandles tidlig kan redusere andelen blindhet og spare betydelige utgifter for samfunnet, fortsetter han.

Les orginalartikkel