På tide med mer kompetanse?

Behovet for optikere med spesialkompetanse vil øke i årene fremover. Økt kompetanse kan også gi en mer spennende arbeidshverdag. Nå har du muligheten til å søke videreutdanning innen flere felt.

Optiker Liv Barane Frøyland fortalte i Optikeren (6:2016) om hvordan mastergraden i ortoptikk og pediatrisk optometri hadde gjort jobben mer spennende, og hvordan hun samarbeider bedre med PP-tjenesten i Egersund (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Søknadsfrist 15. april

Som optiker har du nå en gyllen mulighet til å øke kompetansen og fordype deg innen flere interessante og nyttige fagfelt.

Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr to mastergradsprogrammer for optikere, med flere fordypningsvalg, og muligheter til å ta enkeltemner.

Master i optometri og synsvitenskap gir spesialkompetanse i klinisk optometri og synsvitenskap. Videreutdanningen kvalifiserer for klinisk arbeid innen øye- og synshelse i samarbeid med andre profesjoner i helsevesenet. Du kan velge mellom fordypningene «ortoptikk og pediatrisk optometri» eller «allmenn optometri».

Master i optometri og synsvitenskap kan du lese mer om her

Master i synspedagogikk og synsrehabilitering passer for deg som ønsker å hjelpe synshemmede og blinde med å mestre hverdagen og delta i samfunnet. Du kan også ta enkeltemner innen optometrisk rehabilitering og synsrehabilitering etter hjerneslag.

– Det er behov for optikere som har kompetanse innen både optometrisk rehabilitering og synsrehabilitering etter hjerneslag. Det er ingen studieavgift på disse emnene, og med to samlinger på høsten, og to neste vår, skulle det være mulig for mange å delta, sier studieleder Helle K. Falkenberg.

Dette er en sjelden mulighet til å få med seg disse enkeltemnene.

– Vi vet ikke når dette tibudet kommer igjen for eksterne søkere, sier Falkenberg.

Les mer om masteremne i optometrisk synsrehabilitering her

Les mer om masteremne i synsrehabilitering etter hjerneslag her

Les om master i synspedagogikk og synsrehabilitering her

I Optikeren 6:2016 kan du lese om hvordan optiker Liv Barane Frøyland fikk en mer spennende jobb etter sin fordypning. Hun ble tryggere på å jobbe med barn, og samarbeider godt med den lokale PP-tjenesten.

Klikk her for å lese denne utgaven av Optikeren

HUSK: Søknadsfrist for alle tilbudene på høyskolen er 15. april – altså neste uke!