Pasientrettet informasjon

Norsk Helseinformatikk er en publikumsportal. Den lages i samarbeid med NEL (Norsk elektronisk legehåndbok). Portalens forside har blant annet eget forum og blogg for brukerne, quiz i forhold til ulike helserelaterte aspekter samt at det er en side for symptomsjekk av ulike tilstander. Artikler om førstehjelp, kroppen vår og hvordan det er å leve med sykdommer ligger også lett synlig på forsiden.
 

Verktøy som kan være nyttig for optikeren:

Nettsiden har ulike animasjoner som kan være et godt verktøy i kommunikasjon med pasientene. Noen av disse vil med fordel vises samtidig som optiker gir presiserende informasjon. Se gjennom animasjonene før du viser disse til pasientene slik at du er forberedt og vet når i animasjonene du føler behov for ekstra klargjørende innspill.
 

Når det gjelder øyet er det laget egne animasjoner. Disse er alderlangsynthet, diabetisk retinopati, grønn stær (glaukom), grå stær, linseimplantat, maculadegenerasjon, nærsynthet og langsynthet, operasjon av nærsynthet, skjeve hornhinner og svaksynthet. Klikk her for å se disse animasjonene.
 

Nettsidene har også informasjon om andre helsemessige aspekter og problemstillinger som optiker har kjennskap til. Sammen med dette er det også informasjon som det er kjekt å vite at en kan hente frem hvis det oppstår behov. Hovedemnene er: allergi, blod og lymfe, diverse, hjerte og kar, hormoner og ernæring, hus, infeksjoner, kosmetisk, kreft, kvinne, lunge og luftveier, mage/tarm, mann, medisiner, muskel/skjelett, nervesystemet, nyrer og urinveier, psyke, svangerskap og fødsel, undersøkelser, øre/nese/hals – og sist øyet. Klikk her for oversikt over undergruppene.
 

God forklarende kommunikasjon med pasientene er utfordrende når detaljerte problemstillinger skal beskrives. For eksempel er det mange pasienter som tror at degenerasjon av Macula er kalk inne i selve øyet. Dette kommer nok av den fornorskede versjonen ”forkalkning” samt at det på bilder kan se ut som om det er strødd kalk inne i øyebunnen. Dette sammen med en unøyaktig beskrivelse fra lege eller optiker er med på å underbygge slike feilaktige oppfatninger i befolkningen. Ved å informere på en god og presis måte uten å bruke vanskelige faguttrykk vil forståelsen bedres.
 

Ved å bruke dette verktøyet har du en ekstra mulighet til å synliggjøre for dine pasienter hva det er du snakker om i din pasientinstruksjon. Det finnes andre gode verktøy til dette på nett og på papir. Finn din metode, bruk og utvikle denne, og du vil oppfattes som mer tilgjengelig ovenfor dine pasienter! God kommunikasjon av din faglighet styrker din integritet.