Prosjekt 2012 – organisering for fremtiden

(Foto: Hans Torvald Haugo) Øyvind Krogh viser ivrig hva han mener bør skje i forhold til videre arbeide i Prosjekt 2012. Anne Jervell og Sigrid Midtbø Storkås deltar i debatten.

Første styresamling:
Nytt styremedlem i SI, Unni Hammeren, møtte til sin første styresamling etter at Prosjekt 2012 er satt i gang. Hun sier om prosjekt 2012 at det er spennende og interessant. Unni har med sin lange fartstid i bransjen vært med på organisasjonsendringer tidligere, sist i 1994, da nåværende NOF og SI modell ble valgt.
 

Pelle Knudsen, daglig leder i SI, ser mange positive elementer i prosjektet. –Ved å klargjøre oppgavene vil det bli enklere å være mer handlekraftig, sier Pelle.
 

Som bedriftsrepresentant sitter Øyvind Krogh med en tydelig bedriftstilnærming til utfordringene i Prosjekt 2012. Han ønsker tydelighet i forhold til nytteverdien: både i NOF og SI. Øyvind mener at en god oppslutning i forhold til organisasjonene bygges på en klar tillit til at fremtidens oppgaver løses på en god måte. Som styremedlem i noen år har Øyvind hele tiden hatt fokus på at organisasjonene tydelig og på en god måte må informere medlemmene om hva de faktisk utfører på vegne av dem. –Tydeligere arbeidsoppgaver klargjør for bedre og enklere kommunikasjon, sier Øyvind.
 

Elementene i Prosjekt 2012 er de samme som tidligere: innhenting av informasjon som grunnlag for beslutning. Det skal arbeides utover sommer og høst, og forslag til ny organisasjonsstruktur skal foreligge for høring før jul. Endelig beslutning i saken skal gjøres på kommende Generalforsamling og Landsmøte i Fredrikstad fredag 20. april 2012.