– Plutselig kunne han ikke se oss

Redusert syn påvirker hverdagen:
Nyheten om den flotte gaven fra meglerfirmaet Icap til Norges Blindeforbund inneholder en følelsesladet historie om en mann som tidlig i livet får tilværelsen snudd opp ned. Les hele nyheten fra BT.no her.
 

Michael opplever i dag store synsproblemer men ønsker å fortelle andre at redusert syn ikke er grunn god nok til å gi opp drømmene i livet. Han godtok ikke forslagene om å gi opp jobben og ta ut uføretrygd. Michael brukte sine ressurser og fikk gjort tilpassninger slik at jobben ikke bare var en drøm i det fjerne.
 

Historien forteller om opplevelsen av dårlig hjelp fra både Haukeland sykehus og NAV. Dessverre er det mange optikere som opplever å møte mennesker i liknende situasjoner som Michael: redusert syn eller tap av syn gjør at livets muligheter virker spolert.
 

Som optiker har en et klart ansvar for å vise sympati for situasjonen samtidig som en skal være profesjonell i helsepersonellrollen og gi gode råd. Norges Blindeforbund er en brukerorganisasjon Norges Optikerforbund har samarbeidet med de siste årene og blindeforbundets arbeid og støtteapparat bør være godt kjent for optikerne. Norges Blindeforbund har fylkeslag med lokale kontorer som både øyehelsepersonell så vel som brukere kan benytte.