Politikere peker på optikere

Helsepolitikere fra samtlige Stortings-partier som deltok i årets Helsepolitisk barometer, peker på optikere som en ressurs samfunnet bør utnytte bedre. 

Daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon, flankert av statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet og Eva Fosby Livgard som er fagansvarlig for Helsepolitisk barometer i Kantar (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Optikere har potensialet

– Optikere er en fantastisk ressurs, topptrente folk fra en seriøs bransje som kan gjøre mye mer enn i dag, blant annet innen diabetes, sa Sveinung Stensland fra Høyre under den politiske debatten da Helsepolitisk barometer ble presentert av Kantar tirsdag.

Han fikk følge. Ikke bare fra en av partienes helsepolitiske talspersoner, men fra alle!

Ingvild Kjerkol (Ap) viste til Harstad der optikere og øyeleger samarbeider om å følge opp diabetespasienter.

– Det skal lønne seg å samhandle. Det må vi ha mer av, sa Kjerkhol og pekte på at en utfordring i hele helsetjenesten er nok faglighet.

Kari Kjønaas Kjos (FrP) sa i debatten at hun er opptatt av at synet til barn undersøkes. Det trenger ikke øyelegene gjøre, men optikere.

Kjersti Toppe tok til orde for at både syn og hørsel må følges bedre opp, men at det ikke er nok fagfolk i det offentlige helsetjenesten til å gjøre det i dag. Også hun pekte på optikere.

Nyvalgt leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold (KrF) tok også for å bruke optikere mer aktivt inn i skolehelsetjenesten, og viste til lange ventelister og ofte store reiseavstander for å komme til øyelege.

– Da er det veldig god hjelp i å bruke optikere, sa Bekkevold.

Debatten under Helsepolitisk barometer dreide seg i stor grad om en eventuell todeling av norsk helsevesen, dagens situasjon og fremtiden. For som Sveinung Stensland sa:

– Vi kan ikke dekke alt for alle. Det gjør vi heller ikke i dag, og kommer ikke til å gjøre, og viste til tannhelse.

Flere pekte også på det de kalte et uheldig fokus i media om dyre kreftmedisiner som ikke godkjennes.

Det er fjerde året Synsinformasjon deltar i Kantar Helsepolitisk barometer med egne spørsmål og presentasjon foran et fullsatt Kinoens Hus i Oslo. Presentasjonen stod daglig leder Per Kristian Knudsen for.

Han viste til røykesluttkampanjen som ble gjennomført i samarbeid med Helsedirektoratet i fjor høst, og som viste at 83 prosent synes det er uproblematisk at optiker stiller spørsmål om livsstil og røykevaner.

Hele 3 av 4 nordmenn mener ifølge Helsebarometeret at det er viktig med obligatorisk synsundersøkelse når man skal få eller fornye førerkortet.

Kunnskapen om at synet kan bli skadet etter hjerneslag er også liten, ifølge undersøkelsen.

Per Kristian Knudsen sa at flere av oppgavene i helsetjenestene må løses i førstelinjen. Her er kapasiteten bedre, tjenestene nærmere brukeren, totalkostnadene og ressursbruken vesentlig lavere.

– Vi må arbeide annerledes enn før og fordele oppgavene til det beste for pasienten. Derfor ser vi med undring på at Helsedirektoratet stadig foreslår løsninger som er med på å øke presset på spesialisthelsetjenesten. Dette er helt på tvers av klare politiske bestillinger fra Stortinget om oppgavedeling, samarbeid og flere helsetjenestetilbud i primærhelsetjenesten, sa Per Kristian Knudsen.